Bạn có thể cộng dồn Các Thẻ
vd: 2 thẻ 20.000 thành 40.000 vnđ ( chỉ dùng thẻ Vcoin VTC )

Kết Quả Ngay Lập Tức - Không Phải Chờ Đợi
Chọn Máy Chủ:
Serial thẻ PM
Mã thẻ      
Tài khoản cần Mua      

chọn máy chủ : là máy chủ gunny mà bạn nhận vậy phẩm
Seri Thẻ :là seri Thẻ Vcoin dùng để thanh toán ( bắt đầu bằng PM )
Mã Thẻ : là dòng số khi cào ra ( gồm 12 số )
Tài Khoản Mua :là tài khoản gunny của bạn